Kwaliteit

Wij zijn ervan overtuigd dat onze kwaliteitsborging leidt tot een hoog kwaliteitsniveau, waardoor onze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet -en regelgeving. Deze eisen in wet -en regelgeving houden verband met de veiligheid voor mens, dier en milieu en de specifieke eisen die in het kader van de Integrale KetenBewaking (IKB) of Feed Chain Alliance (FCA) worden gesteld.

Onze uitgangspunten voor kwaliteitsborging zijn:

- Optimaal voldoen aan eisen van onze afnemers met betrekking tot de kwaliteit van onze producten, service en betrouwbaarheid

- Zorgvuldige inkoop, aanvoer en opslag van grondstoffen en hulpstoffen

- Productie van diervoeders onder streng gecontroleerde omstandigheden

- Streng gecontroleerde opslag en aflevering van diervoeders

- Deskundige begeleiding van de afnemers

- Inzet van bekwaam en goed opgeleid personeel

- Streven naar minder AB-gebruik