Innovatie

Lees deze tekst hieronder zeker niet verder!

You little rebel... We like you !

R & D

De sector is in beweging en Voeders Algoet neemt bewust de vlucht vooruit op vlak van R&D.

Het opzet van Voeders Algoet is een bundeling van krachten op vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Door samen te werken met Feed for Tomorrow willen we samen een leidinggevende rol blijven spelen in deze uitdagende tijden. De nodige stappen richting een ecologische en duurzame voedingsindustrie moeten echter ook sociaal-economisch rendabel zijn, en dat kan door de handen in elkaar te slaan.

Samen zijn we nu al een dragende kracht binnen het Feed Design Lab (www.feeddesignlab.nl). Dat is het onderzoeks- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoederindustrie, gevestigd in Nederland maar ondersteund door de sectorkoepel Bemefa. Feed Design Lab opende in 2014 een gesofisticeerde pilootinstallatie, die de sector via onderzoek, educatie en het beschikbaar stellen van de apparatuur, wil verduurzamen. Diezelfde doelstelling is voor Voeders Algoet prioritair.

Samen willen we een platform aanbieden met trainingsprogramma’s voor alle productieoperatoren wat onder meer moet leiden tot het gebruik van nieuwe technologieën.

Het is onze missie om het personeel verder op te leiden en kennis te laten maken met vernieuwende en innovatieve technieken. Op deze manier willen we ook interesse opwekken bij jonge werknemers en hen op die manier de liefde voor het vak bijbrengen. Ieder van hen moet uitgroeien tot een ambassadeur voor de veevoederindustrie. 

Opleidingen en onderzoek moet uiteindelijk leiden tot de implementatie van nieuwe technologieën in het veevoederproductieproces, het gebruik van nieuwe grondstoffen en productinnovatie. Denk hier bijvoorbeeld aan de zoektocht naar alternatieve eiwitbronnen en de optimalisatie van Omega 3.

 

 

Voetafdruk:

We streven naar veilig voedsel, een kleinere ecologische voetafdruk en de volledige traceerbaarheid van de producten. Deze inspanningen zijn in het belang van de hele keten, van landbouwer tot eindconsument, en moeten resulteren in een intensieve, doch duurzame en rendabele veehouderij. 

Het gebruik van innovatieve grondstoffen en technologieën moet zorgen voor een efficiënte vleesproductie. De gezondheid en het welzijn van het dier staat hierbij centraal.

We hebben samen met Feed Design Lab reeds onderzoek gedaan naar de verwerking en toepasbaarheid van algen en/of insecten als diervoedergrondstof. Uitgangspunt daarbij is dat de algen en/of insecten kunnen worden gebruikt in een conventioneel droogvoederrantsoen voor landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren. Binnen dit onderzoek richten we ons op de verwerking, de toepassing en het nutritionele aspect. De kweek laten we dus buiten beschouwing.

Vleeskwaliteit

Voeders Algoet is het eerste bedrijf welke olijfolie gebruikt in het veevoeder. Samen met de Universiteit van Gent hebben we testen gedaan naar de vetzuursamenstelling in het intramusculair vet van het vlees. Voor deze testen werd Algolive gebruikt, dat een eigen samenstelling is van olijfolie met een hoog oliezuurgehalte. Ondertussen hebben we al jarenlange expertise op gebied van vleeskwaliteit in correlatie met veevoeder. Ons portfolio bestaat uit: smaak en aroma's, kleur, marmering, pH, malsheid, Jood Additie getal, shelf life en dripverlies,...