Feed Chain Alliance

Als verantwoordelijke producent bent u begaan met de gezondheid van uw veestapel en dus rekent u ook op de beste krachtvoeders. Feed Chain Alliance gecertificeerde diervoeders bieden een passende oplossing voor uw behoeften.

 

  • Feed Chain Alliance gecertificeerde bedrijven passen een verticale ketenbenadering toe. Van zodra een product in de diervoederketen (=feed chain) komt zorgen alle deelnemers van de keten dat de garanties doorheen de gehele keten behouden blijven.

 

  • Naast de officiële controle door de overheid worden FCA-gecertificeerde bedrijven ook nog gecontroleerd door onafhankelijke externe instanties. Productiebedrijven zijn ook verplicht om regelmatig onaangekondigde audits, uitgevoerd door deze externe instanties, toe te laten. Elk FCA-bedrijf moet een individueel monitoringplan ontwikkelen van de producten die het op de markt brengt. De basis voor dit monitoringplan is identiek voor alle deelnemers van het systeem. Zo garanderen bedrijven de harmonisatie in de gehele Feed Chain Alliance keten.

 

  • De Feed Chain Alliance Standaard omvat alle diervoederactiviteiten die kunnen voorkomen in het bedrijf.

 

  • De Feed Chain Alliance Standaard omvat activiteiten die niet gedekt worden door andere actieve standaarden in de diervoedersector. Dit is het geval voor bepaalde producten, zoals categorie 3-materiaal (noodzakelijk bij het vervaardigen van vet of diervoeders voor gezelschapsdieren) of producten voortgekomen uit productieprocessen van de voedingsindustrie. Naast het duurzame aspect van deze aanpak worden de veiligheid en de kwaliteit van deze producten speciaal gecontroleerd: een uniek kenmerk van de Feed Chain Alliance- certificering.

 

  • De garanties die worden gegeven door het Feed Chain Alliance-certificaat van uw leverancier of uw dienstverlener worden internationaal erkend, zowel door gelijkaardige standaarden als door de lastenboeken van de grote distributieketens in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland bijvoorbeeld.

 

  • De lijst van gecertificeerde bedrijven is online beschikbaar (www.ovocom.be) en wordt rechtstreeks bijgewerkt door de certificatie-instellingen op basis van het resultaat van hun controle. U kunt dus op elk moment controleren of de leverancier die het diervoeder voor uw huisdier vervaardigt wel degelijk een geldig Feed Chain Alliance certificaat heeft.

Op 21/05/2015 verdween de benaming "GMP Regeling". De Feed Chain Alliance Standaard was geboren!